NL FR

Suzuki – Algemene voorwaarden webshop

1. Definities

"Suzuki":
NV Suzuki Belgium, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 8, 2550 Kontich en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0421.846.763.
"Geïnteresseerde Koper":
de consument of de handelaar dewelke een Voertuig via de Suzuki webshop reserveert.
"Koper":
de Geïnteresseerde Koper die de bestelbon heeft ondertekend.
"Verkoper":
de Suzuki Erkend Verdeler in wiens verkoopsruimte de bestelbon wordt ondertekend.
"Voertuig":
Suzuki Swift 5 deurs, “e-Swift”, motor 1.2, brandstof Benzine, uitvoering “LED”.
"Suzuki Webshop":
de online webshop op de website www.suzuki.be.
"Verdeelpunt":
de verkoopsruimte van de - door de Geïnteresseerde Koper geselecteerde - Suzuki Erkend Verdeler.
"Geschenk":
twee gratis vliegtuigtickets “Light & Relax” van Brussels Airlines (incl. taksen) naar een toegewezen bestemming binnen Europa en twee gratis hotelovernachtingen ter waarde van maximum 300 EUR (totaalprijs voor 2 nachten) in de betrokken stad (bestemming).
"Bestemming":
de toegewezen buitenlandse reisbestemming, zijnde een stad binnen Europa.

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, beschikbaar in de Suzuki webshop.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

2.2 Door het plaatsen van een reservatie op de webshop, aanvaardt de Geïnteresseerde Koper de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Suzuki behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen.

3. Reservatie

3.1 De Geïnteresseerde Koper kan een Voertuig via de webshop reserveren.

De Geïnteresseerde Koper dient zijn persoonsgegevens in te vullen en een Verdeelpunt te selecteren (voor bezichtiging, betaling en zo gewenst levering van het Voertuig).

De Geïnteresseerde Koper dient een reserveringspremie van 500 EUR te betalen. De Geïnteresseerde Koper kan online betalen via Visa, Mastercard of Maestro.

3.2 Door de betaling van de reserveringspremie verkrijgt de Geïnteresseerde Koper een recht van voorkoop, zijnde het recht dat Suzuki – het door de Geïnteresseerde Koper gereserveerde Voertuig – eerst aan de Geïnteresseerde Koper zal aanbieden voor alle andere kopers. De reservatie houdt geen aankoopverplichting in.

De reservering is pas definitief wanneer de Geïnteresseerde Koper de reserveringspremie ten belope van 500 EUR heeft betaald.

Na de plaatsing van de reservering en de betaling van de reserveringspremie, ontvangt de Geïnteresseerde Koper een e-mail met bevestiging van zijn reservering.

De verkoop wordt online aldus enkel voorbereid.

4. Levering en betaling

4.1 Het Voertuig zal geleverd worden in het -door de Geïnteresseerde Koper gekozen-Verdeelpunt. Wanneer het Voertuig beschikbaar is, wordt de Geïnteresseerde Koper hierover door de Verkoper ingelicht en kan de Geïnteresseerde Koper het gereserveerde Voertuig bezichtigen in het gekozen Verdeelpunt.

4.2 Na bezichtiging van het Voertuig, staat het de Geïnteresseerde Koper vrij om alsnog van de koop af te zien. Wanneer de Geïnteresseerde Koper afziet van de koop, kan deze geenszins aanspraak maken op het Geschenk.

Indien de Geïnteresseerde Koper, voor het sluiten van de definitieve overeenkomst, alsnog afziet van de koop, verblijft de reserveringspremie ten belope van 500 EUR aan Suzuki.

Wanneer de Geïnteresseerde Koper nalaat om, binnen een termijn van 10 dagen na de inlichting dat het voertuig beschikbaar is, het Voertuig te bezichtigen in het gekozen Verdeelpunt, vervalt de reservatie automatisch ten voordele van Suzuki.

4.3 In het – door de Geïnteresseerde Koper gekozen – Verdeelpunt zal de Koper na bezichtiging van het Voertuig de bestelbon ondertekenen en het gereserveerde Voertuig betalen. De verkoop wordt pas definitief gesloten na ondertekening van de bestelbon.

Wanneer de koop effectief wordt gesloten, wordt de reserveringspremie in mindering gebracht op de verkoopprijs van het Voertuig.

De aankoop van het Voertuig (het afsluiten van de verkoop in het gekozen Verdeelpunt), geeft de Koper recht op het Geschenk zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

4.4 De Algemene Verkoopvoorwaarden van Suzuki zijn op de verkoop van het Voertuig van toepassing.

De administratieve documenten, vereist voor de kentekenplaat en de verzekering, zullen op het ogenblik van de betaling aan de Koper worden bezorgd door de Verkoper.

Gezien dit geen verkoop op afstand betreft, beschikt de Koper bijgevolg niet over een herroepingsrecht.

4.5 Het Voertuig wordt geleverd op de toegewezen buitenlandse bestemming van de Koper.

De Koper kan op de einddatum van de reis vanaf de reisbestemming met het Voertuig terugreizen naar zijn/haar woonplaats voor de ultieme rijbeleving.

Suzuki Belgium staat in voor de levering van het Voertuig (verplaatsing van het Voertuig naar de reisbestemming van de Koper).

4.6 De Koper kan uitdrukkelijk verzoeken om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om met het Voertuig terug te reizen naar zijn/haar woonplaats. De Koper dient daartoe tijdig (d.w.z. ten laatste op het ogenblik van de boeking van de heenreis) een schriftelijk verzoek in te dienen bij de afdeling Marketing van Suzuki Belgium. In dergelijk geval heeft de Koper recht op twee “Light & Relax” vliegtickets van Brussels Airlines voor de terugreis.

Indien de Koper het Voertuig niet op de buitenlandse bestemming wenst op te halen, zal het Voertuig geleverd worden op het gekozen Verdeelpunt.

5. Geschenk

5.1 De aangeboden “Light & Relax” vliegtuigtickets van Brussels Airlines kunnen pas geboekt worden na betaling van de totale kostprijs van het Voertuig. Deze vliegtuigtickets dienen geboekt te worden via de afdeling Marketing van Suzuki Belgium.

5.2 De aangeboden “Light & Relax” vliegtuigtickets zijn 1 jaar geldig in Europa. De algemene vervoersvoorwaarden van Brussels Airlines zijn van toepassing.

5.3 Er worden vliegtuigtickets naar tien verschillende bestemmingen geschonken. De toegewezen reisbestemming kan niet gewijzigd worden.

5.4. Het Geschenk is niet inwisselbaar noch omruilbaar in geld.

Het Geschenk is niet overdraagbaar aan derden.

6. Prijs

6.1 Alle prijzen worden vermeld in EURO en zijn inclusief BTW.

De totale kostprijs van het Voertuig, zijnde 13.999 EUR (incl. BTW), wordt vermeld op de webshop, het reserveringsdocument en de bestelbon.

6.2 In de prijs werden reeds kortingen en een overnamepremie (1.500 EUR) verrekend. Er is geen bijkomende korting meer mogelijk. Indien geen voertuig wordt overgenomen, bedraagt de prijs 14.699 EUR.

6. Privacywet

De persoonsgegevens van de Geïnteresseerde Koper/Koper worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Geïnteresseerde Koper/Koper geeft ondubbelzinnig zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens en dit uitsluitend voor de hierna opgesomde doeleinden.

De persoonsgegevens vermeld in de reserveringsbevestiging zijn bestemd voor intern gebruik door Suzuki en door de organismen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Deze gegevens zullen eveneens gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden/marketingdoeleinden, naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer.

De Geïnteresseerde Koper/Koper heeft het recht om kosteloos inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en het recht om hieraan verbeteringen aan te brengen. De Geïnteresseerde Koper/Koper kan zich daartoe richten tot Suzuki of de Verkoper.

De Geïnteresseerde Koper/Koper heeft het recht zich op kosteloos verzoek te verzetten, en dit bij wijze van schriftelijke kennisgeving, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

7. Privacywet

7.1 De persoonsgegevens van de Geïnteresseerde Koper/Koper worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Geïnteresseerde Koper/Koper geeft ondubbelzinnig zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens en dit uitsluitend voor de hierna opgesomde doeleinden.

De persoonsgegevens vermeld in de reserveringsbevestiging zijn bestemd voor intern gebruik door Suzuki en door de organismen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Deze gegevens zullen eveneens gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden/marketingdoeleinden, naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer.

7.2 De Geïnteresseerde Koper/Koper heeft het recht om kosteloos inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en het recht om hieraan verbeteringen aan te brengen. De Geïnteresseerde Koper/Koper kan zich daartoe richten tot Suzuki of de Verkoper.

De Geïnteresseerde Koper/Koper heeft het recht zich op kosteloos verzoek te verzetten, en dit bij wijze van schriftelijke kennisgeving, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

8. Bevoegdheid en toepasselijk recht

8.1 In geval van klachten met betrekking tot de online reservering, kan de Geïnteresseerde Koper zich richten tot Suzuki op het e-mailadres info@suzuki.be.

8.2 Alle geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.